lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 49 วัน แล้ว

[[new]]สอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:0624363738

[[new]]สอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:0624363738
หมวดหมู่ รวมแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ล่าสุด
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 ต.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tags : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกตำแหน่ง, อัพเดทใหม่ล่าสุด ebooksheet, #แนวข้อสอบเก่านักวิชาการภูมิสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#สุดยอดแนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ, #Best Sellerร้านหนังสือออนไลน์ขายดี, #แนวข้อสอบมีครบที่สุด, TOP10ข้อสอบราชการ, แนวข้อสอบงานราชการ, แนวข้อสอบเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย, เทคนิคการอ่านหนังสือสอบงานราชการ, รีวิวลูกค้าแนวข้อสอบที่ขายดี, เปิดสอบงานราชการไทยในปี2560, แนวข้อสอบราชการไทย, แนวข้อสอบงานรัฐวิสาหกิจ, หนังสือสอบตำรวจ, ซีทสอบทหารปีล่าสุด, จากสนามสอบจริง, ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบพนักงาน, ข้อสอบลูกจ้าง, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ข้าราชการ ก.พ., สอบ กพ., ประกาศผลสอบงานราชการ, sheetbook, แนวข้อสอบsb
((สรุปชัดเจน))แนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมเฉลย แบบอธิบาย 
((ฉบับสมบูรณ์ที่สุด))คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อัพเดทปีล่าสุด
((คัดกรองมาอย่างดี))รวมแนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุด 


                                         #######################################

**ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ชีทเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จท่านมาเป็นเวลากว่า 10 ปี**[[LOAD]]แนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอัพเดทล่าสุด
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้ว
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

#กลุ่มงานบริการ
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
#กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นายช่างเทคนิค
  นายช่างสำรวจ
  นายช่างศิลป์
  ช่างไม้
#กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  นักวิชาการป่าไม้
  นิติกร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นักวิชาการเผยแพร่
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
  นักวิชาการสัตวบาล
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 
วิศวกรโยธา
  สัตวแพทย์


ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
6.นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ก. 30 วัน                                                                                   ค. 15  วัน
ข. 45 วัน                                                                                   ง. 60  วัน
ตอบ   ค. 15  วัน
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามมาตรา ๕ หรือได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี

7.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว
ก. 60 วัน                                                                                   ค. 90  วัน
ข. 30 วัน                                                                                   ง. 45  วัน
ตอบ   ข. 30  วัน  
      
8.ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ที่ดินประเภทใดที่ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก.  ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
ข.ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
ค.ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ง.ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตอบ   ก. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
มาตรา ๗ ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจำนวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม้ที่การทำไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในรายงานดังกล่าวให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

9.ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีสิ่งใดเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
ก.สัญลักษณ์                                                                 ค. เครื่องหมาย
ข. ตรา                                                                                 ง. ชื่อ
ตอบ   ข. ตรา
มาตรา ๙ ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีตราเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และจะนำตราออกใช้ได้เมื่อได้นำขึ้นทะเบียนแล้ว

10.ตราที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตีตอก หรือประทับที่ไม้ซึ่งผู้ทำสวนป่าจะตัดหรือโค่นต้องเป็นตราที่มีการรับรองจากใคร
ก. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. รัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. นายทะเบียน
ตอบ  ง. นายทะเบียน

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ ชุด 1
6.ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) แสดงข้อมูลลงบนแผนที่ด้วยวิธีใด
ก.  ตัวอักษร (Text)                                                            ข.  สี (Color)
ค.  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ                                     ง.  สัญลักษณ์ (Symbol)
ตอบ       ก.  ตัวอักษร (Text)
ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features)
ปรากฎการณ์ หรือ วัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
แสดงลงบนแผนที่  ด้วย
จุด (Point)
เส้น (Line)
พื้นที่ (Area หรือ Polygon)
ตัวอักษร (Text)
อธิบายลักษณะสิ่งที่ปรากฎ  ด้วย
สี (Color)
สัญลักษณ์ (Symbol)
ข้อความบรรยาย (Annotation)
ที่ตั้ง (Location)
ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก

7.โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form)
โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า
ก.  Faeture                                                                           ข.  Feature
ค.  Feeture                                                                           ง.  Faature
ตอบ       ข.  Feature
ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า  Feature

8.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ Feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น
กี่กลุ่ม
ก.  1  กลุ่ม                                                                            ข.  2  กลุ่ม
ค.  3  กลุ่ม                                                                            ง.  4  กลุ่ม
ตอบ       ค.  3  กลุ่ม
ประเภทของ Feature
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
จุด (Point)
เส้น (Arc)
พื้นที่ (Polygon)

9.หน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด
ก.  การนำเข้าข้อมูล                                                            ข.  การปรับแต่งข้อมูล
ค.  การบริหารข้อมูล                                                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
หน้าที่ของ GIS (How GIS Works)
ภาระหน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง  ดังนี้
การนำเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น
การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน
การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกนำมาใช้ในการบริหารข้อมูลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการเชื่อถือและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีหลักการทำงานพื้นฐานดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง
การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบ GIS มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนำข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น
– ใครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนที่ติดกับโรงเรียน ?
– เมืองสองเมืองนี้มีระยะห่างกันกี่กิโลเมตร ?
– ดินชนิดใดบ้างที่เหมาะสำหรับปลูกอ้อย ?
หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี้เมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้ว
เลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี้เมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็นต้น
การนำเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดำเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทำความเข้าใจ การนำเสนอข้อมูลที่ดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้กระทั้งระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กำลังนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น อีก ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย

10.ข้อใดคือข้อมูลค่าพิกัดของจุด (Point)
ก.  ค่าพิกัด  x,  y  1 คู่  แทนตำแหน่งของจุด
ข.  Vertex (ค่าพิกัด  x,  y  คู่หนึ่งบน arc) เป็นตัวกำหนดรูปร่างของ arc
ค.  arc ที่ตัดกันจะเชื่อมต่อกันที่ Node
ง.  arc หนึ่งเส้นเริ่มต้นและจบลงด้าน Node
ตอบ       ก.  ค่าพิกัด  x,  y  1 คู่  แทนตำแหน่งของจุด
 
จุด (Point)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเจาะจง  หรือมีเพียงอย่างเดียว  สามารถแทนได้ด้วยจุด (Point Feature)
หมุดหลักเขต
บ่อน้ำ
จุดชมวิว
จุดความสูง
อาคาร ตึก  สิ่งก่อสร้าง
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตราส่วน
มาตราส่วนแผนที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะแทนปรากฏการณ์บนโลกด้วยจุดหรือไม่
ตัวอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุด
ตัวอย่างเช่น   บนแผนที่โลกมาตราส่วนเล็กจะแทนค่าที่ตั้งของเมืองด้วยจุด  แม้ว่าในความเป็นจริงเมืองนั้นจะครอบคลุมพื้นที่จำนวนหนึ่งก็ตาม  ในขณะเดียวกันบนแผนที่มาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นเมืองดังกล่าวจะปรากฏเป็นพื้นที่และแต่ละอาคารจะถูกแทนค่าด้วยจุด
ข้อมูลค่าพิกัดของจุด
ค่าพิกัด x,  y  1 คู่  แทนตำแหน่งของจุด
ไม่มีความยาวหรือพื้นที่
                                                                smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ติดต่อคุณนุชจรี
TEL:062-436-3738
IDLine:
0624363738
E-mail:topsheet1@gmail.com
@Line:http://line.me/ti/p/v_Vo6yVRZZ

ข้อสอบมี 3 แบบ 
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท 
(ส่งฟรี ems )
สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 
ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ#หนังสือสอบ#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช#จังหวัดยะลา
#นักวิชาการภูมิสารสนเทศ#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
#รวมแนวข้อสอบราชการ#แนวข้อสอบราชการ #เปิดสอบงานราชการ #แนวข้อสอบงานราชการ#เตรียมสอบงานราชการ#หนังสืองานราชการ#เปิดสอบราชการ#คู่มือสอบสอบงานราชการ#แนวข้อสอบราชการ#เตรียมสอบราชการ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กC พระราม2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาใหาวิทยาลัยขอนแก่น ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หมวดหมู่แนวข้อสอบ

ติดต่อเรา

062-436-3738

สินค้าใหม่

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม17,234 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด13,728 ครั้ง
เปิดร้าน2 มิ.ย. 2560
ร้านค้าอัพเดท1 มิ.ย. 2561

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsbdd testthai
sbdd testthai
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ชุดติวสอบ สอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 062-436-3738
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก